Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Tân Phong Vận cung cấp các dịch vụ giao nhận bao gồm :

  • Book tàu.
  • Theo dõi hàng hóa đến và đi.
  • Làm bộ chứng từ hoàn chỉnh.
  • Làm thủ tục xin C/O.
  • Lên tờ khai hải quan.
  • Làm thủ tục thông quan và vận chuyển hàng hóa về kho theo yêu cầu.
Xem thêm:   Ủy thác xuất nhập khẩu & tư vấn thủ tục hải quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *